DOKUMENTI

ZAGREBAČKOG

ZRAKOPLOVNOG SAVEZA

STATUT

ZZS

Ispod preuzmite STATUT Zagrebačkog Zrakoplovnog Saveza

IZVADAK IZ STATUTA - UČLANJENJE U ZZS

Članak 10.

Udruženim članom Saveza mogu biti sportske udruge, klubovi i druge pravne osobe, ako obavljaju djelatnost iz domene sportskog zrakoplovstva od interesa za djelovanje Saveza na području Grada Zagreba

Članak 13.

Punopravno članstvo bit će potvrđeno temeljem izvješća kad se utvrdi sudjelovanje u programima Saveza iz Čl. 7 i Čl. 8 Statuta

Članak 14.

U Savez mogu biti udružene samo one pravne osobe koje su osnovane i/ili djeluju u skladu sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu, a udovoljavaju potrebne uvjete za udruživanje u skladu s ovim Statutom.

Članak 15.

Udruživanje u Savez (u daljnjem tekstu članstvo) može biti:
– redovno
– počasno

Članak 16.

Pravna osoba uz zahtjev za stupanje u redovito članstvo dostavlja kako slijedi:
– rješenje o registraciji kod nadležnog tijela uprave;
– dokaz da im je temeljna djelatnost u skladu s odrednicama Statusa Saveza, odnosno bavljenje sportskim djelatnostima iz oblasti zrakoplovstva i promicanja sporta u Gradu Zagrebu;
– da odlukom o udruživanju prihvate područja djelovanja i ciljeve te programe utvrđene ovim Statutom;
– da je donesena odluka nadležnog tijela pravne osobe o udruživanju u ovaj Savez

ŠTO VAM TREBA ZA UČLANJENJE U ZZS

  • Rješenje o registraciji – preslika
  • Statut udruge, ovjeren i potpisan
  • Odluka nadležnog tijela pravne osobe o udruživanju u ZZS
  • Zahtjev za stupanje u redovito članstvo ZZS
  • Popis članstva udruge i aktivnih sportaša
  • Dokaz da im je temeljna djelatnost u skladu s odrednicama Statusa Saveza, odnosno bavljenje sportskim djelatnostima iz zrakoplovstva
  • Potpisane privole za korištenje osobnih podataka

PREUZMITE:

KORISNI

DOKUMENTI

Scroll to Top